Klantendienst

Bij geschillen voortvloeiend uit e-commerce kunnen buiten de rechtbank via de Europese Commissie - Online Dispute Resolution platform aangekaart worden.

http://ec.europa.eu/odr


info@juweliernachtergaele.be